Променят изцяло облика на парк „Калето“ в Свищов

Проектното предложение „Калето – зеленият рай на Свищов” е един от трите одобрени проекта на община Свищов в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата и аз участвам“, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Със средствата от конкурса, в размер на 9 999,00 лева и доброволен обществен труд предстои да се обнови това любимо място за почивка, развлечения и отдих на гражданите и гостите на града.

Изпълнението на проекта ще промени изцяло облика на парк „Калето“, придавайки му нова естетична и красива среда. Проектните дейности ще включват: почистване на парка, санитарна сеч, озеленяване, ремонт на наличните пейки и кошчета за отпадъци, включително и закупуване на нови такива. По проекта е предвидена и информационна кампания на Общината, която ще даде възможност местната общност да бъде привлечена в инициативата и да създава, и развива нови идеи за облагородяването на парка, и подобряването на жизнената среда. Тя има за цел да популяризира дейностите и резултатите от проекта, както и Националната кампания на МОСВ „За чиста околна среда – 2020 г.“.

В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата и аз участвам“ е одобрено проектно предложение на община Свищов „СЛЪНЧЕВА И ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА“, което касае детска градина „Васил Левски“ в Свищов и обособената за изнесените групи сграда на ул. „Плевенско шосе“ №5. Основната цел на проекта е обогатяване екстериора на детската градина, превръщането му в елемент на една развиващата среда и място за детски активности. Проектът е насочен към създаване на подходяща материална среда, в обособено открито вътрешно дворно пространство за реализиране на ситуации за повишаване на екологичната култура в образователно-възпитателния процес. Във филиала на детското заведение децата са разпределени в три възрастови групи – яслена, I и II, III и IV смесени групи. През последните 20 години дворното пространство и площадките за игра във филиала не са били ремонтирани, уредите обновявани, нито пък самото пространство реорганизирано с цел превръщането му в образователна среда. В настоящото проектно предложение е планирано, след изрязване на морално остарелите и опасни метални съоръжение, закупуване и монтаж на комбинирано детско съоръжение, изграждане на еко кът за отглеждане билки и сезонни цветя, както и за извършване на характерни трудови дейности и операции като засаждане, поливане, разрохкване на зелени растения. За нуждите на екологичното образование ще бъдат закупени магнитна дъска, маси и пейки за провеждане на екологични ситуации на открито, които ще бъдат позиционирани под съществуващ в конкретния вътрешен двор навес.
Искана сума за реализиране на проекта е 4 996,20 лева, а така оборудваната и преустроена детската площадка ще се превърне в занималня на открито, където децата ще имат възможност да учат, играят и се забавляват сред природата. Променяйки средата, на тях ще им се предоставят неповторими възможности за взаимодействие с природата и провеждане на ситуации с екологични цели.

Снимка: Пресцентър Община Свищов

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!