Топъл обяд за 200 човека във Видин

Двеста потребители се обгрижват от началото на месец май по проекта „Топъл обяд“, финансиран от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане, съобщиха от Пресцентъра на Община Видин. Сред уязвимите групи са лица с доходи под линията на бедност, възрастни хора над 65 години в подобно положение и такива с трайно увреждане или заболяване, без близки или нямащи възможност да се обслужват сами. До домовете на хората им се доставят супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично – десерт . Осигурено е разнообразно меню за балансирано хранене, при спазване на приетите стандарти и норми и на изискванията за безопасност на храните. Ястията се приготвят от външна фирма, с която Общината има сключен договор.

Проектът ще продължи до 19 юни 2020 г. и е на стойност над 19 000 лв. От края на месец март тази година с помощта на дарения се хранят допълнително и други възрастни хора в нужда.

Паралелно с това, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Видин има готовност да реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за близо 423 000 лв., който ще продължи до края на годината. По него за общо 266 лица ще се пазаруват стоки от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Те ще се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност, е в същото или в друго населено място. Услугите ще включват още заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и здравни услуги. Очаква се, в рамките на проекта, 45 безработни в Общината да започнат работа.

error: Content is protected !!