Драматичният театър във Видин – общински културен институт

От 1 юни видинският театър ще бъде самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет. Това стана ясно по време на пресконференция, която дадоха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по хуманитарни дейности Борислава Борисова и директорът на театъра Дейвид Славчев.

Кметът информира още, че вчера (20.05) е била назначена и проведена приемателна комисия за обект „Консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида“ и подписан приемателен протокол образец 16, без забележки. Очаква се в кратък срок и издаване на Разрешение за ползване на сградата от РДНСК – Видин. Д-р Ценков представи накратко извършените дейности по сградата на театъра: Основен ремонт и подмяна на компрометирани части на покривната конструкция с подмяна на керемиди, улуци и водосточни тръби; Подмяна на дограма (вътрешна и външна) на цялата сграда; Ремонт и пребоядисване на фасади; Вътрешен ремонт на салон, балкон, гримьорни, сцена, подземни и др. помещения; Подмяна на седалките с нови, включително и монтаж на места за инвалиди. Местата в залата са намалени от 400 на 360 бр., като са съобразени всички противопожарни изисквания и норми; Подменена е отоплителната инсталация с нов котел на дизелово гориво, всички стари тръби, поставени са нови радиатори и е монтирана съвременна вентилационна система; Изградени са изцяло нови санитарни възли, също съобразени с изискванията за достъпна среда за инвалиди. Направена е вертикална планировка и озеленяване около цялата сграда.

За изпълнението на тези дейности бяха отпуснати 2 000 000 лв. с Постановление на Министерски съвет от 13.12.2017 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България. В тази връзка Борислава Борисова допълни, че заради недовършени неща, свързани с ремонта, в началото на настоящия мандат новото общинско ръководство подава проектно предложение към Министерството на културата в качеството си на допустим кандидат, за предоставяне на целева финансова подкрепа за приключване на обекта в размер на 800 000 лв. Инвестиционният проект включва обзавеждане, сценично осветление, акустика, вентилация и видеонаблюдение.

Сградата на Драматичния театър е паметник на културата с местно значение. Всички дейности по проекта са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. Видинският кмет отбеляза, че се надява Министерството на културата да се ангажира много активно с развитието на първия построен театър в България, защото той е емблематичен не само за Видин, но и за цялата страна.

Билети ще се продават вътре в самата сграда, в оформено за целта помещение на партера.

Дейвид Славчев изрази радостта си от факта, че Драматичен театър „Вида“ отново е общински културен институт. Той каза, че сега вече ще може да се кандидатства с пиеси по проекти към Министерството на културата, по европейски програми и за трансгранично сътрудничество. „От това печели театърът и общността, защото ще имаме възможност с повече пари да правим по-хубав театър, да каним по-скъпи режисьори и да се чуе за този театър в България“ – заяви директорът на културния институт и благодари на новото ръководство на Общината и на Общинския съвет. В момента съставът на театъра е попълнен с нови млади актьори и ще се разширява в бъдеще. В момента се подготвя, в съответствие с изискванията на извънредната обстановка заради COVID-19, комедийно „Коронашоу“, чиято премиера ще бъде на сцената на Летния театър в крепостта „Баба Вида“ между 10 и 15 юни. Плановете са театърът да играе представления и извън Видин.

Снимки: Пресцентър Община Видин

error: Content is protected !!