В килера на баба

Соня Мачорска

На много места все още се пазят стари съдове и вещи, служили на предците ни. В малкия град Дунавци, община Видин, заедно с ученици ОУ „Христо Ботев“ и възрастни, издирихме и подредихме в изложба такива предмети. Ненужни на пръв поглед и захвърлени в някой килер или забутани някъде по двора, те са истинско богатство за бита на хората в близкото и по-далечно минало.

С презентация на гостите бяха показани и разказано за откритите стари предмети, използвани в ежедневието им – керамични съдове (делви, стомни, гърнета, рукатки); дървени съдове и пособия, ползвани като мерни единици (крина и шиник), кобилица, плетени кошници и кошове, бъкел, фурнаджийска лопата, хаванчета; метални – (сърпове, котлета, мащрапа, кантар със синджири, ръчни роначки за царевица, фенери, чирепня.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!