Гигантски активен вулкан под Германия

Геолози от Университета на Невада и Калифорнийския университет в Лос Анджелис са установили, че считавшееся заспал вулканичен полето под Айжел, Германия проявява забележителна активност, съобщава https://www.popmech.ru/. Айфел е малък планински платовиден масив в Рейнските шистови планини с вулканичен произход.

Изследвайки данните от GPS станциите през последните двадесет години, американски учени откриха необичайни движения на повърхността в района на Айфел— както вертикални, така и хоризонтални. И тази аномалия по площ надвишава самото вулканично поле.

Според геолозите, повърхността в района се издига с около 1 мм годишно. Сам по себе си изкачване на повърхността след последния ледников период, е нормално явление, въпреки това, тази скорост е значително по-висока от средните стойности за периода на късния четвертичного период, т.е. през последните 500 хиляди — 1 милион години. И промени от такъв мащаб се наблюдават изключително в района на Айфел.

Причината, според авторите на изследването, е вулканичната активност, а именно издигането на магма на повърхността. Това все още не означава, че скоро ще има изригване, но въпреки това, те съветват внимателно наблюдават геоложките процеси, които се случват в района.

Последно изригване в Айфел се е случило преди 13 000 години — тогава в средата на Европа за няколко столетия се е образувала огромна „мъртва зона“, която дълго време е нарушивала обичайната комуникация между примитивните племена и ловци.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!