333 465 лева за Регионалната програма за заетост в област Видин

Редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин се проведе днес в Конферентния център на Областна администрация – Видин, съобщиха от Пресцентъра на Областна администрация. Срещата бе инициирана във връзка със стартиралата процедура по разработване на Регионална програма за заетост.

„Целта на Регионалните програми за заетост за 2020 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите“, каза в началото на днешната среща заместник областният управител Лъчезар Попиванов, който е и заместник-председател на комисията. Той уточни, че през настоящата година със средства от бюджета за активна политика на пазара на труда на Министерството на труда и социалната политика ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца. Срокът за изпълнение на Регионалната програма е до 11.12.2020 година.

Представители на общините представиха проектни предложения за включване в единната Регионална програма за заетост на област Видин. Комисията по заетостта одобри методика за оценка и подбор на подадените проектни предложения, разработени от областната и общинските администрации, за включване в Регионалната програма за заетост на област Видин през 2020 г.

Съгласно правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта бяха номинирани и лицата, които да бъдат включени в заповедта на областния управител за сформиране на комисия, която ще трябва да извърши оценка на постъпилите предложения от областната и общинските администрации и да разработи Регионална програма за заетост на област Видин.

Взето бе решение Комисията по заетостта да разгледа и одобри обобщената Регионална програма на заседание, което ще се проведе на 25.06.2020г., като тя следва да бъде внесена за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика в началото на юли.

Снимки: Пресцентър Областна управа – Видин

error: Content is protected !!