ДАБДП предоставя на училищата и детските градини проект на площадки за обучение по безопасност на движението

Проект на площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението се предоставя за свободно ползване от училища, детски градини и други организации. Образецът е разработен от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и включва всички основни елементи за обособяването на подобно място за обучение – както в дворовете на учебни заведения, така и на други открити или закрити пространства.

Инициативата е част от общите усилия на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за подобряване на обучението по пътна безопасност от най-ранна възраст. За да бъде максимално ефективно то е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

Към момента много детски градини и училища са обособили такива места, на които провеждат практическо обучение. За да бъдат подпомогнати и останалите да го направят ДАБДП разработи типов проект, който би могъл да се реализира в различни размери. Това ще им спести средства и време за възлагане на проектиране.

Формата, размерите и съдържанието са умален размер на комуникационна мрежа от училище, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка. Площта за разполагане на проектното предложение е 1200 кв. м – дължина 48 м и ширина 25 м, но размерите в предложената разработка са избрани условно и могат да бъдат променяни съобразно конкретната ситуация. За целта към проекта е приложена и електронна таблица, с помощта на която да се преоразмерява въз основа на външни размери по дължина и ширина.

Проектът на площадка ще бъде изпратен и чрез областните управители и общините, за да се привлече повече внимание към него и да се търсят алтернативни форми за финансиране на физическото им изграждане. Използва началото на лятната ваканция, когато и метеорологичните условия са подходящи, а в училищата няма ученици и могат да се реализират подобни инициативи.

В началото на тази година Министерството на образованието и науката отдели целево финансиране за обособяване на площадки по безопасност на движението по пътищата. С настоящия проект ДАБД цели да подпомогне и тази инициатива като бенефициентите могат да инвестират отпуснатите им средства само за труд и материали като използват готовият проект. Типовият проект с всички компоненти е публикуван на сайта на ДАБДП за свободно ползване, а експертите на агенцията са на разположение за даване на разяснения по него.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!