Нови изисквания в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Среща във връзка с изискванията се проведе в Конферентния център на Областната администрация и бе ръководено от областния управител на Видин Момчил Станков, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Участваха още: Борислава Борисова, заместник-кмет на Община Видин, д-р Адриян Данков, директор на Областната дирекция по безопасност на храните и д-р Валери Велков, завеждащ отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ и всички кметове и кметски наместници на населени места от Община Видин.

Основната цел на срещата беше да се разяснят новите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са свързани с регистрацията на животни, отглеждани за лични нужди. Д-р Велков подробно запозна присъстващите какви стъпки трябва да бъдат направени от стопаните, съобразно новите изисквания на закона. Задължение на кметовете е информацията да достигне до жителите на съответните селища, за да може навреме те да подадат своите заявления за регистрация на животните от т. н.“заден двор“. Всички заявления след това постъпват в Областната дирекция по безопасност на храните, откъдето се назначава комисия за оглед на обектите, за които са подадени документите. Предприемат се съответните мерки за изясняване на здравния статус на животните. Спазвайки изискванията, стопаните ще могат спокойно да отглеждат животните си и в случай на възникнала зараза, да се реагира адекватно и да се разчита на съдействието на отговорните институции.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!