Нови общи устройствени планове на Община Видин

Днес беше обсъдено изготвянето на нови общи устройствени планове във Видин и кметствата от Общината, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. Присъстваха заместник-кметовете Борислава Борисова, Светослав Скорчев и Десислава Тодорова, председателят на местния парламент Генади Велков, главният архитект Десислава Евгениева, общински служители, представители на различни заинтересовани институции, кметове на населени места и др.

Дискусията откри заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. „Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на една Община, който е изработен според изискванията на Закона за устройство на територията и стои в основата на Общинския план за развитие и другите оперативни планове на Общината“, каза тя и даде думата на арх. Стоян Цветков, който е изработил действащите в момента общи устройствени планове, одобрени през 2004 г.

Соня Мачорска

Предстои възлагане и изготвяне на задания, с които да се определят цели и подцели на устройственото и регионално развитие; прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие; насоки за развитие и устройство на функционалните системи – обитаване, труд, центрова система и планово-пространствена структура, транспорт и комуникации, инженерно-техническа инфраструктура, културно-историческо наследство, отдих, зелена система и екология; общи правила за обемно-пространствено изграждане и макро-естетическа концепция; детайлни проучвания на зони със стратегическо значение и повишена инвестиционна активност.

Общинското ръководството призовава гражданите да подават писмени предложения за включване в новите общи устройствени планове, коите ще бъдат изцяло финансирани от Община Видин.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!