Асоциацията на европейските журналисти с питане към Агенцията по вписванията

Иван Радев

От 27 юли единен портал за заявяване на електронни административни услуги ще замени сега действащите портали на търговския и имотния регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Новият портал се очаква да предоставя по-добри електронни услуги на гражданите. В същото време обаче промяната засяга и журналистите, които използват тези регистри за справки при разследвания и би могла да има отрицателно въздействие върху работата им.

Справки, които досега се извършваха със свободен достъп, вече ще изискват идентификация. Така ако разполага с вътрешен човек в Агенцията по вписванията, лице, което е обект на журналистически проверки, би могло да получава информация при интерес на конкретен журналист към участието му в различни дружества, сделки, притежавани от него имоти и т.н. Това би направило възможно върху журналиста да се оказва натиск още преди публикуването на материала.

Проверките в съответните регистри са неизменна част от разследващата журналистика – в повечето случаи подготовката на качествено разследване е дълъг процес и би било притеснително, ако разследваното лице получи възможност да следи действията на журналистите и да използва властта и възможностите си, за да им оказва натиск.

В новия портал повечето справки ще са достъпни след регистрация с имейл, но детайлните справки в търговския регистър и справките в имотния регистър ще изискват и допълнителна идентификация с квалифициран електронен подпис или ПИК от Националната агенция по приходите – и двата метода позволяват категорична идентификация на лицето, извършващо справката. Когато справката се прави от името на медия с използването на КЕП на съответната медия, процесът на медийното разследване ще стане лесно проследим за заинтересованите лица. А когато се прави от независим разследващ журналист или такъва на свободна практика, неговата персонална идентификация може да създаде условия за персонален и личен натиск върху автора на журналистическото разследване.

Асоциацията на европейските журналисти отправя питане към ръководството на Агенцията по вписванията по какъв начин ще бъде гарантирана сигурността на журналистите, които работят с новия информационен портал. Въпросът ни е особено актуален, като се има предвид пробивите в сигурността, които се наблюдаваха в последните години в системата на Агенцията и в тази на Националната агенция по приходите.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!