Съдът реши за жалбите срещу пътя Видин-Ботевград

За периода от 17 юли до 24 юли в Административен съд – Видин са постъпили и образувани още четири административни дела по жалби срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерски съвет на Република България за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“, съобщиха от Пресцентъра на Съда във Видин. Производствата по делата се движат по реда на чл. 145 – 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Общият им брой до 24 юли е осемнайсет, пет от които образувани административни дела са приключили, като са обявени за решаване. По две дела Съдът е постановил решение и е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. По едно от административните дела, в едната част, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерски съвет на Република България, като е увеличил размера на паричното обезщетение за един от имотите, а в останалата част и по отношение на останалите, жалбата е отхвърлена. На основание чл.38, ал.8 от ЗДС, решенията на Съда са окончателни.

Предстои Съдът да се произнесе по останалите две административни дела в срок от 7 дни след обявяването им за решаване.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!