Укрепват крепостните стени на турското кале във Видин

Министерството на културата одобри финансово искане на Областна администрация Видин за проект „Изготвяне на проектна документация за консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турското кале“ – висока тераса, ниска тераса и подход. Става въпрос за стената пред Баба Вида, пред плажа, разрушена на много места от израснали клони и паднали камъни. Средствата, предвидени по бюджетна програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство“, са в размер на 33 600 лева, съобщиха от Пресцентъра на Областна администрация.

Мотивите на областния управител Момчил Станков за осъществяване на проекта са свързани с отрицателната оценка за настоящото състояние на обекта и спешната необходимост от предприемане на съответните стъпки с оглед запазването му, предвид неговата културно-историческа значимост.

Изготвянето на проектна документация за консервация и реставрация на обекта е задължителна предпоставка за осигуряване на финансиране и предприемане на конкретни действия по възстановяване, опазване и безопасна експлоатация. Времетраенето и срокът за изпълнение на проекта са с продължителност 7 месеца.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!