20 съдебни дела срещу обещетенията за пътя Видин-София

След 31 юли 2020г. няма постъпили нови жалби срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“. Общият брой на образуваните такива дела е 20 и те са постъпили през месец юли , съобщиха от Пресцентъра на Съда.

Делата, по които Съдът е постановил решения и е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях са десет. По пет от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с. Ивановци, обл. Видин и по едно дело, касаещо земеделски имот, находящо се в землището на Видин, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България като е уважил частично жалбите и е увеличил размера на паричното обезщетение за претендираните имоти. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените по молби на жалбоподателите дела са две, определенията ,на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните.

Предстои Съдът да се произнесе по останалите две административни дела, в срок от седем дни след обявяването им за решаване.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!