Видинският съд реши делата за обещетения на пътя Видин-Ботевград

Всичките 20 дела, образувани по жалби подадени срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ в Административен съд-Видин, са решени, съобщиха от Пресцентъра на Институцията.

Анализът на обобщената информация по делата показва, че по 11 от производствата Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.

По шест от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с. Ивановци, обл. Видин и по едно дело, касаещо земеделски имот, находящ се в землището на Видин, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България, като е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти. При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насъждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените по молби на жалбоподателите две дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!