Анонимна обява кани за ново читалище

Соня Мачорска

Неподписана от никого обява в Дунавци кани жителите на градчето да се съберат в парка, за да „гласуват“ и „приемат устав“ за ново читалище. Поводът за създаването му е „неприятно стеклите се обстоятелства между читалище „Светлина 1922“ и Кметството в Дунавци“, се посочва в обявата. Втората причина за създаването на още едно „ново“ читалище е „консумираната сума от над 45 000 лева годишно“ от дългогодишното гореспоменато.

Местното Народно читалище „Светлина 1922” е създадено преди 98 години. Към Читалището е градската библиотека с щатна библиотекарка и секретар на Читалището. Функционират още: Детски танцов състав, Певческа група и Театрална трупа. Освен това, на 15 юни т. г. в Летния театър на крепостта „Баба Вида“ във Видин се проведе областна среща за учредяване на Читалищна мрежа за устойчиво развитие на област Видин, част от национална такава. Срещата беше организира в рамките на проект, носещ същото наименование, който Сдружение „Видински фонд „Читалища“ изпълнява и който е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстнво. Основната цел на проекта е да се насърчи сътрудничеството между читалищата и да се създаде работеща областна мрежа за обмен на информация, знания и опит. Народно читалище „Светлина 1922” е член на тази национална читалищна мрежа.

Читалището се включи и в първата изява на Мрежата в Етнографски музей Кръстатата казарма, където на 17 юли беше представен проект „Занаятчийница „От руното до плъстения килим“ – възраждане на един древен занаят“. Проектът е подкрепен по Програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културното наследство“ на Национален фонд „Култура“ с партньори Видински фонд „Читалища“ и Регионален исторически музей – Видин.

Уважавани и заслужили деятели на читалищното дело в Дунавци са Иван Каменов (Инци) и Цветана Еремиева.

Нека погледнем нормативната уредба на Република България, касаеща читалищната дейност – с Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2020 г. е в размер на 10 440 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2019 г.

Общият брой субсидирани бройки за читалищата за 2020 г. е 7 731, в това число и увеличение със 72 бройки, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища, утвърдени със Заповед № РД09-15/13.01.2015 г.

В Дунавци всичко е „двойно“. Дали от сливането на двете села преди години им е останало, не знам, но до ден днешен те се „делят“ на видболчани и гурковчани, на местни и придошли, на хора от една или друга партия и пр. Преди няколко години направиха втори пенсионерски клуб, само и само да не са „другите“… Сега от втория няма и следа. „Дублираха“ и самодейните състави – освен танцовия състав и певческата група към Читалището, се „появиха“ още две такива към Кметството (!). И задължително едните мразят другите! А живеят в едно селище и се гордеят, че „са град“!

Дано новоучреденото читалище стимулира дунавчани към още по-активен и сговорчив социален живот. И дано то сложи край на „неприятно стеклите се обстоятелства между читалище „Светлина 1922“ и Кметството в Дунавци“…

Снимка: Честване 95-годишнина от създаването на Читалище „Светлина 1922“ – 2017 година

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!