Заседание на Видинския общински съвет

Общинските съветници във Видин приеха актуализация на бюджета и промяна на поименния списък за капиталови разходи за 2020 година, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Изменението се наложи поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към края на месец юни тази година в размер на 120 803 лв. и създаване на нов обект в поименния списък за капиталови разходи. На редовното заседание местният парламент, чийто дневен ред включваше над 50 точки, одобри проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин и Общината в обхвата на проектното трасе на железопътната линия Видин-Медковец.

Прието бе удължаване с 6 месеца на крайния срок на действащ кредит с остатъчен размер от малко над 1 155 000 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на проект „Подобряване състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, както и удължаване също с 6 месеца на друг краткосрочен дълг за 3 576 594 лв. във връзка с проекта „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съветниците гласуваха и предложение за захранване на банкова извънбюджетна сметка, обезпечаваща авансово плащане по проект „Разработване на Програма за намаляване нивата на фини прохови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“, а така също и захранване на сметка по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Чрез безлихвен заем в размер на 53 683 лв. от Министерството на финансите, Община Видин ще подпомогне 18 медицински специалисти, които посрещат първи предизвикателството на глобалната пандемична криза, свързана с COVID-19.

Местният парламент реши още за по-ефективното функциониране на общинската система за управление на отпадъците да бъдат закупени употребявани фадрома и самосвали, а също и 10 бр. контейнери (тип лифтдъмпер) за извозване на строителни отпадъци и др.

На сесията бе гласувано две двойки от Община Видин да получат по 1000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие.

Одобрено бе предложението за определяне на критерии за подбор на студенти, записани в първи курс на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“, които да получат финансова помощ за заплащане на таксата за първия семестър на академичната 2020-2021 г.

Общинските съветници приеха предложенията за включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. По този начин ще бъдат осигурени целеви финансови средства за училищните автобуси и за целодневната организация на учебния ден за учениците от I-VII клас.

Съветниците дадоха съгласие да бъде изградена Многофункционална спортна зала в гр. Дунавци, при осигурено финансиране от Министерството на младежта и спорта или от друг източник.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!