МОН с насоки за учебната 2020-2021 учебна година

Учебната година започва присъствено, обяви днес окончателното решение на просветните и здравните власти просветният министър Красимир Вълчев. Епидемичната ситуация в страната вероятно ще продължи и през следващите 10-12 месеца, което означава през цялата следваща учебна година, посочи той. И увери, че решението за присъственото начало е взето при преценка на баланса между правото на здраве и образование, а затварянето на училищата заради коронавируса може да има и по-неблагоприятно въздействие над учениците.

Като водещ, но незадължителен модел, да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, пише в Насоките.

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват: Спазване на общите здравни мерки; Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително: в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците ще е по желание.

Настоящите насоки са създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуалните здравни регулации, отчитат тенденциите и решенията на образователните системи в различни страни, но се опират преди всичко на натрупания у нас опит в периода март-юни 2020 година и отразяват националните ни специфики. В зависимост от промяната на обстановката и решенията на здравните власти в случай на влошаване на пандемичната ситуация са описани и възможностите за преминаването от дневна форма на обучение към обучение в електронна среда от разстояние на отделни или всички паралелки или училища в страната.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!