Още едно дело срещу обезщетението за новия път до София

За тази седмица в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане 10 административно-наказателни дела, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. Първото дело и по жалба от „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ЕООД против Решение № 540/31.07.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“-участък, попадащ в обхвата на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, в частта относно определеното им обезщетение за отчужден имот, находящ се в землището на гр.Димово, обл.Видин. Производството по делото е по реда на чл. 145 – 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!