Нова пиеска за най-малките

Соня Мачорска

Абциозният екип на Държавен куклен театър – Видин представя днес пред малките си зрители най-новата си творба – „Петият елемент“, съобщиха от Пресцентъра на Театъра.

Пиесата е създадена по проект от Програма INTERREG V-A Румъния-България във Видин – представяне на иновативен образователен инструмент чрез театрално куклено представление. Сценарият на пиесата е вдъхновен и адаптиран от информация, получена след проведено трансгранично проучване.

Проектът „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСК C.A.R.E.“, код ROBG-448 се финансира по Програма INTERREG V-A Румъния-България и е основан на подход за подобряване на обществена осведоменост за ефективната превенция и управление на риска, чрез разработване на иновативен образователен инструментариум и провеждане на широка промоционална кампания в транс-граничния регион между двете държави.

Проектът се изпълнява от Държавен куклен театър Видин (България) в партньорство с Румънската Асоциация за Трансфер на Технологии и Иновации – Крайова.

Една от най–важните стъпки, които всяко дете или възрастен трябва да направи в периода на своето израстване и развитие, е как да изгради устойчиво поведение в екстремна среда/ситуации, като рискове, свързани с атмосферното влияние (бури, екстремни температурни събития, горски пожари, суши, наводнения) и геофизични рискове (свлачища, земетресения), както и такива, причинени от антропологично влияние. Затова и проектът „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСК C.A.R.E.“, е насочен към справянето с един основен проблем в трансграничния регион – липсата на практическа образователна информация и инструменти за деца и възрастни при възникване на екстремна ситуация.

Снимки: Държавен куклен театър – Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!