Избран е изпълнител за реставрация на Синагогата във Видин

Класираните участници са ДЗЗД „Паскен 2020“ на I-во място, с комплексна оценка 99,98 точки, на ІІ-ро място – Обединение „Геострой Екса – Видин“, с комплексна оценка 94,17 точки и на ІІI-то място – „Камо Билд Груп” ООД, с комплексна оценка 78 точки.

За изпълнител е определен класирания на първо място участник – ДЗЗД „Паскен 2020“. Членове на обединението са „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Алумина Елит 2003“ ЕООД и „Аморф Архитекти“ ООД. Предстои сключване на договор с класирания на първо място участник след влизане в сила на Решението за определяне на изпълнител, съобщават от Община Видин.

Изпълнителят следва да изработи инвестиционен проект за реставрацията и консервацията на видинската синагога и адаптацията й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, както и да реализира строително-монтажните и консервационно-реставрационни работи на обекта, като упражнява и авторски надзор по време на строителството.

Обществената поръчка се финансира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне “Развитие на туристически атракции”, чрез комбинирано финансиране: по Договор за безвъзмездна финансова помощ и чрез финансов инструмент – Договор за инвестиционен кредит, сключен с „Регионален фонд за градско възстановяване и развитие” АД и „Експресбанк” АД.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!