Д-р Цветан Ценков – една година кмет

По повод навършване на една година от встъпване в мандата си като кмет на Община Видин, Пресцентъръ на институцията изпрати негово обръщение:

Уважаеми съграждани,

Когато на днешната дата преди една година положих клетва като кмет на Община Видин, ясно осъзнавах отговорността на този пост и огромните надежди, възлагани ми от всички Вас. Едва ли обаче тогава някой е очаквал, че само няколко месеца по-късно ще започне здравна, икономическа и социална криза за цялото човечество. Съвсем естествено тази ситуация се отрази и на нашата община. Въпреки това заедно с екипа ми постигнахме успехи и те ми дават увереност, че съумявам да оправдая доверието, което вие, видинските граждани, ми гласувахте. Останах верен на поетия ангажимент, че ще работя с всички, от чиито усилия зависи Видин да стане един още по-прекрасен град – модернизиращ се, но и достолепен и съхраняващ уникалното си културно-историческо наследство.

Община Видин е финансово стабилна и се справя с предизвикателствата, едно от които са неразплатените задължения от предходния мандат. Преодоляваме ги успешно благодарение на силния финансов отдел, който бе създаден с приетата нова структура на общинската администрация.

През изминалата година активно водих разговори с инвеститори, проявяващи интерес към нашата община, като им оказвахме пълно съдействие. Уверен съм, че с изграждането на магистралния път и с изработването на нов общ устройствен план на град Видин и на общината – процес, който вече започнахме, все повече инвеститори ще оценят потенциала, който нашият регион предлага.

В трудната епидемична обстановка Община Видин бе сред първите в страната, които обявиха горещи телефони, на които възрастни самотно живеещи хора, както и лица с увреждания имаха възможност да заявят необходимите им хранителни продукти и лекарства, които служители на Общината и доброволци закупуваха и доставяха до домовете на нуждаещите се граждани. Над 240 нуждаещи се в цялата община, които не ползват услугите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня, получаваха обяд благодарение на средства от набраните дарения, като предоставянето на помощта стартира през месец март. Община Видин предостави и банкова сметка, по която граждани и фирми да превеждат финансови средства – дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, след сключен договор за дарение. В резултат на това в условията на извънредна епидемична ситуация бяха подкрепени стотици видински граждани в уязвимо положение.

През годината приоритет беше благоустрояването на град Видин и на останалите населени места в общината. Всички дейности, свързани с озеленяването вече се извършват от общински работници. Закупихме техника и така ефективността е значително по-висока. И всички граждани виждат резултатите – косим редовно зелените площи и видинските паркове никога не са били така добре поддържани; почистихме Видин от табела до табела; изрязваме клони и оформяме короните на дървета; постоянно събираме падналите листа, които заедно с останалите растителни отпадъци караме до компостиращата инсталация в Регионалното депо. В момента подготвяме създаването на ново общинско предприятие по чистота, озеленяване и благоустройство. Вървят процедури за закупуване на допълнителна техника, с което качеството на работата ще се повиши още повече, като същевременно разходите са значително по-малки в сравнение с изплащаните суми към фирмата, с която в предишните мандати са сключвани договори.

За доброто опазване и ефикасното управление на природното и културно-историческото наследство на Видин също са необходими реформи, включително по отношение на дейността на общинските културни институти. Направихме първата стъпка с отделянето на Общинския драматичен театър като самостоятелно юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Предстои създаване на общински културен институт, който да обедини Градския духов оркестър, Ансамбъл „Дунав“ и читалищата. Подготвяме още едно предприятие – за социални дейности. Планираме детската ясла също да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Идеята е да се даде повече оперативна самостоятелност на ръководителите на тези структури, което е важно и за кандидатстването по проекти.

Въпреки сложната ситуация, тази година успяхме да проведем първото издание на Международния фолклорен фестивал „Синия Дунав“, както и на Младежкия фестивал Summer Vibes. Организирахме голям спортен празник за видинските деца. Смятам, че Общината трябва да помага на спортните клубове, но приоритет трябва да е развитието на масовия спорт, защото спортът е здраве. Затова е успех, че във Видин има две модерни спортни зали – в СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I” и предстои изграждането на спортни салони в още четири училища. Общината кандидатства пред Министерството на младежта и спорта за получаване на финансиране за ремонт на закритата лекоатлетическа писта – проектът беше одобрен, като очакваме осигуряването на средства.

Започнах да провеждам изнесени приемни в населените места на общината, в които участват и представители на общинската администрация и на Общинския съвет. Тези срещи са важни за мен, защото ми дават възможност да чуя проблемите на моите съграждани, за да търсим заедно с колегите от администрацията правилните решения. Радвам се, че тази инициатива се приема добре, а хората участват активно. Това е начинът да се преодолее „пропастта“, която се е образувала между Община Видин и гражданите.

Успешно приключихме проектите за модернизиране на образователната инфраструктура във Видин и за реставрация на видинския театър. Предстои да започне изпълнението на редица важни проекти – санирането на 13 жилищни блока, ремонтът на сградата на общинската администрация, изпълнението на третия етап на проекта за ремонт на пешеходната зона във Видин в участъка от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“, изграждането на социални жилища, реставрацията на Синагогата и адаптацията й в Културен център „Жул Паскин“ и др.

Така че през следващите месеци и години ни очаква много работа. Вярвам обаче, че високите цели, които с моя екип си поставяме, са постижими. И искрено се надявам, че сегашните резултати ще накарат повече видинчани също като мен да повярват, че Видин наистина може да стане „перлата на Дунав“ – модерна европейска община, предлагаща благоприятни условия за живот и развитие. Нужен ни е само малко повече позитивизъм, за да осъзнаем колко прекрасен е Видин и това да ни мотивира всички да обединим усилия в името на неговия просперитет!

Пожелавам на всички жители на Община Видин да бъдат здрави, да спазват стриктно противоепидемичните мерки, да проявяват грижа и отговорност за себе си, за своите близки и за цялото общество.

След приключване на карантината, под която бях поставен и връщането ми на работа, една от първите задачи ще бъде да представя своя отчет пред обществеността за първата година от управлението ми като кмет на Община Видин.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!