Нови правила за рецептурните книжки от 16 ноември

За да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до неоходимата им лекарствена терапия. Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020 г.

От понеделник, 16 ноември ще влязат в сила условия и ред за служебно удължаване на валидността на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, съобщи здравната каса. На сайта й са публикувани правилата, по които ще става това. С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до неоходимата им лекарствена терапия, посочват от касата.

Хора с хронични заболявания, които получават лекарствата си с рецептурна книжка, ще могат да си получат лекарствата от същата аптека, където последно са ги взели, срещу предоставянето само на книжка, без да е необходимо да имат рецепта, а фармацевтът трябва да отпусне лекарствените продукти съгласно последните вписани данни. Този ред се прилага само в случаите, когато човек няма рецептурна бланка №5 и 5А или когато на издадената рецептурна бланка й е изтекъл срокът. Ако има бланка №5 или 5А, която е в срок на валидност, то с тази бланка може да си вземе лекарствата от всяка аптека. Това важи и при наличие на валидна рецепта.

От документа се разбира, че служебно ще се презаверяват само протоколи, чийто срок на валидност изтича по време на действието на новите правила, т.е. от 16 ноември до отмяната им. За пациентите, чиито протоколи вече се изтекли или изтичат утре, остава да си ги подновят по обичайния ред. Няма да се удължава служебно и срокът на протоколите, с които са предписани лекарства за три вида заболявания, тъй като тяхното лечение е специфично – при хроничен вирусен хепатит С например лечението е еднократно, при бронхопулмоналната дисплазия също е веднъж годишно.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки




error: Content is protected !!