Австрия въвежда нов режим за влизане в страната

Считано от 19 декември 2020 г. влизането в Австрия, в контекста на COVID-19, от държави от ЕС, които не попадат в приложение А , вкл. България ще става при следния режим: Лицата са задължени да декларират, че влизат в 10-дневна карантина. За целта при пристигането си те трябва да представят попълнени приложения E и F, в които описват къде ще останат по време на карантината. Най-рано на 5-тия ден те биха могли да се освободят от карантината след негативен резултат от извършен на място молекулярно-биологичен PCR или антигенен тест.

Предвидени са изключение от посочени по-горе режим, но само при представяне на негативен резултат от молекулярно-биологичен PCR тест или антигенен тест не по-стар от 72 часа при пристигането. Изключенията ще се отнасят за следните групи лица: Хуманитарни сили; Лица, които пътуват със служебна цел; До един придружител на лице, което пътува по медицински причини; Лица, които пътуват, за да могат да присъстват на съдебни или други задължителни административни производства; Трети лица, когато разполагат с идентификационен документ по раздел 95 от Закона за полицията за чужденци от 2005 г.,BGBl. I No 100/2005.

В държавите, попадащи в приложение А, от които в Австрия се влиза без ограничения към момента са изброени: Австралия, Финландия, Ирландия, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Уругвай, Ватикана.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат за съдействие към Посолство на Република България в Република Австрия – Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich. Телефон: +43 1 505 31 13; +43 1 505 64 44. Работно време: По – Пт, 08.30 – 17.00 ч.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!