Новите мерки до 31 януари

Здравният министър подписа допълнение към заповедта с ограничителните мерки, с което удължава голяма част от тях до 31 януари. Промените са вече обявените досега, с някои допълнения.

От 4 януари се разрешават извънкласни дейности за децата в рамките на училищните паралелки, както и занятия за деца до четвърти клас в езикови и образователни центрове, школи и пр. Те трябва да са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

От 4 януари се отварят детските градини и яслите.

За студентите се разрешава провеждането на държавни изпити (досега бяха позволени само за медицинските специалности).

От 22 декември се разрешава провеждането на конкурси, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав и други специални закони.

От 4 януари се допускат посещенията на музеи и галерии, при използване на 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Според новата заповед, от 22 декември до 31 януари се преустановява провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

От 22 декември отпада забраната за ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

В моловете от 22 декември се премахва забраната за посещения на още два вида обекти – за комунални услуги и услуги по химическо чистене.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!