Подписаха договора за Синагогата във Видин

Днес беше подписан договорът за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, съобщиха от Пресцентъра на Община Видин. Документът е подписан от кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков, от страна на Възложителя, и от Андрей Тодоров, представляващ ДЗЗД „Паскен 2020“, от страна на Изпълнителя.

Кметът отбеляза, че възстановяването на тази емблематична сграда е въпрос, който повече от 30 години търси своето решение. Той благодари на екипа в Община Видин, подготвил и провел обществената поръчка за избор на изпълнител на реставрацията и адаптацията на Синагогата. „В тази зала имаше упреци, че ние едва ли не ще провалим този проект“, припомни д-р Ценков. Той изрази удовлетворение, че с подписването сега се слага край на всякакви спекулации и само след две години Видин ще се сдобие с модерен културен център и туристическа атракция не само от национално, но и от международно значение.

Представителят на ДЗЗД „Паскен 2020“ Андрей Тодоров каза, че в страната ни има малко на брой сгради, подобни на видинската Синагога и е задължение на цялото общество да ги съхрани. И допълни, че след като сградата вече не изпълнява функциите на религиозен храм, превръщането й в културен център е естествено продължение на нейния „живот“. „Аз съм сигурен, че с общите усилия, които ще положат нашият екип и колегите от Община Видин, след две години ще се поздравим с успешното възстановяване на този паметник, който ще остане за следващите поколения“, отбеляза Тодоров.

Стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е 8 602 721,83 лв. с ДДС. Финансирането е комбинирано – по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, и чрез финансов инструмент – договор за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 600 календарни дни, като 60 календарни дни е срокът за изготвянето на инвестиционния проект, а 540 дни – за изпълнение на СМР/КРР и осъществяване на авторски надзор. Извън тези срокове е времето, необходимо за провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и за съгласуване и одобряване от останалите компетентни органи.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!