Обещаха Синагогата след 600 дни

На състоялата се пресконференция във връзка с официалния старт на проект BG16RFOP001-6.002-0001 „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., бяха представени ключовите моменти в предстоящата работа по проекта и значението му за развитието на културния туризъм в Община Видин, съобщиха от Пресцентъра на Общината.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 8 275 300 лв., от които 7 034 005.00 лв. – европейско финансиране и 1 241 295.00 лв. – национално финансиране, както и финансиране чрез финансов инструмент – договор за инвестиционен кредит в размер на 1 500 000 лв.

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков увери, че инвеститорският контрол от страна на Общината ще бъде изключително строг, защото Синагогата като една от емблемите на Видин, ще се превърне в обект не само от национално, но и от международно значение.

Ръководителят на проекта арх. Ангел Недялков представи екипа и основните дейности. Той подчерта, че най-важното е обектът да бъде възстановен в автентичния му вид. До няколко дни Общината ще предостави на фирмата-изпълнител ДЗЗД „Паскен 2020“ необходимите изходни данни, на база на които да бъде направено проектирането в срок до 60 дни. След това проектът ще бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и останалите отговорни институции. С издаване на разрешението за строеж ще стартират и строително-монтажните работи, които ще продължат 540 дни. Задължение на избрания изпълнител е и осъществяването на авторски надзор.

Основната цел е след реализиране на проекта Синагогата да се превърне в туристически обект, който да обединява функциите на музей, изложбено пространство и паркова среда. Сградата е паметник на културата от национално значение и е в непосредствена близост до други културно-исторически забележителности като средновековната крепост „Баба Вида“ – най-посещаваната туристическа атракция в Община Видин и Археологическия музей, където се помещава най-новата експозиция. Така се оформя туристически комплекс, който има потенциал да привлича много български и чуждестранни посетители.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!