Повече извозени отпадъци през 2020

Това стана ясно на редовното заседание на Общинския съвет днес, в отговор на питане от страна на общински съветници във връзка с натрупани задължения към РИОСВ Монтана, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Председателят на ОбС – Видин Генади Велков представи справка, направена от Общинската администрация, която показва, че през 2020 г. са изхвърлени 22 432 т битови отпадъци. За сравнение с предходната (2019) година събраното количество е поне с 15 % повече. Общинското звено „Чистота“ постига по-голяма ефективност със същата техника, без да заплаща за допълнителна.

В справката е посочено още, че през предишния мандат, в периода 2016-2019 г. са натрупани задължения за над 3 693 400 лв., които не са заплатени. На 12.08.2016 г. е съставен акт на кмета на Община Видин, като е изготвен и погасителен план за разсрочване на стари задължения (за периода 2011-2015 г.) в размер на 2 225 816 лв. главница и 617 857 лв. лихва, като е поет ангажимент тя да бъде заплатена в срок до 31.03.2018 г. Поради непогасяване на лихвата в указания срок, същата е разсрочена за 2019 г.

В началото на годината бе създадено Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. Преди броени дни бяха закупени специализирани машини с цел повишаване ефективността на работата, осигуряването на по-добра жизнена среда и преобразяването на кварталите и всички населени места в Общината.

На заседанието днес бе гласувано и предложение за безвъзмездно прехвърляне на техника и контейнери на предприятието по чистота за стопанисване и управление. Те бяха закупени след проведена процедура по Закона за обществените поръчки за нуждите на Община Видин.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!