Държавни награди за носителите на „Златният Орфей“

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 90 от 3 февруари 2021 г., за предложение до Народното събрание на Република България за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостния им принос в областта на културата на 65 заслужили български творци, носители на големи награди и на наградата на фестивала „Златният Орфей“. Сред тях са имената на изтъкнатите български творци – Атанас Недялков Косев и Йорданка Иванова Христова, съобщиха от Пресцентъра на МС.

Съгласно § 6а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване (ДВ, бр. 89 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), отпуснатите пенсии за особени заслуги до 31 декември 2012 г. по отменения чл. 91 продължават да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Пенсия за особени заслуги по отменения чл. 91 КСО, не може да се получава заедно с друг вид пенсия, да преминава в наследствена пенсия и/или да се получава заедно с държавна парична награда по Закона за награждаване на лицата с особени заслуги към българската държава и нацията.

Въз основа на постъпила информация за лицата, на които продължават да се изплащат пенсии за особени заслуги по отменения чл. 91 КСО е констатирано, че за творците Атанас Недялков Косев и Йорданка Иванова Христова към настоящия момент се явява приложим § 6а от Закона за награждаване на лицата с особени заслуги към българската държава и нацията, тъй като те продължават да получават пенсия за особени заслуги на основание чл. 91 КСО (Отм. ДВ, бр. 89 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.).

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!