Камини на пелети вместо твърдо гориво

Стартира информационна кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с нови, отговарящи на съвременните екологични стандарти, която се провежда в рамките на първия етап, съобщават от Пресцентъра на Община Видин. Той предвижда следните дейности: проучване и анализ на текущото състояние на използваното отопление и нагласите на населението в Община Видин; повишаване на информираността на жителите чрез провеждане на разяснителна/ обучителна кампания; анализ на видовете отопление и тяхното въздействие върху качеството на атмосферния въздух и представяне на цялостна визия на Общината за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни; разработване на механизъм за определяне на прогнозния размер на приходите в резултат от предаване за последващо третиране на подменените уреди; разработване на средни/пределни цени за единица продукт при подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) и организация и управление, информация и комуникация на проекта. Дейностите по първия етап трябва да приключат не по-късно от 31.05.2021 г.

През втория етап предстои подмяна на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници, както и демонтаж на използваните замърсяващи отоплителни устройства на твърдо гориво и доставка и монтаж на новите екологични отоплителни уреди/системи, съобразно техническите решения от първия етап.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Той е на обща стойност 12 453 598.83 лв. и има за цел подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

За повече информация: тел.: 02/987 18 99 или 02/483 11 99; от 8.30 до 18.00 часа в работни дни; интернет адрес: https// www.vidin.bg.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!