Пчелини в държавни имоти и гори

Намалява се административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса с промени в Закона за горите, при провеждане на процедури за учредяване право на ползване съгласно нормативния акт, съобщават от Пресцентъра на Министерски съвет. Това предвижда проектът за промени в Закона за горите, одобрен от Министерски съвет. Измененията са свързани с отпадане на изискването за представяне на документи, с които компетентният орган може да се снабди служебно.

С цел облекчаване на процедурата за учредяване на право на ползване за устройване на постоянни пчелини в поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, се предлага договорът за учредяване на вещното право на ползване да се подписва от директора на съответното държавно предприятие, на чиято територия ще се устройства пчелина. До момента той се подписваше от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. Определя се минимална и максимална площ, която следва да се осигури за едно пчелно семейство, както и срока на действие на разрешенията за временните пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

Промените предвиждат и създаване на ред за извършване на неотложни аварийно- възстановителни работи в горски територии при бедствия, изискващи промяна на предназначението и/или учредяване на ограничени вещни права, преди да е издаден съответният административен акт.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!