План-приемът в училищата в област Видин

Днес в Областна администрация – Видин се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. То бе водено от заместник областния управител Лъчезар Попиванов, които е и заместник-председател на Комисията. Присъстваха още Веселка Асенова – началник на Регионалното управление на образованието–Видин, представители на общините от областта, на държавни институции, на неправителствения сектор и др.

Началник на РУО – Видин представи предложението за Държавен план-прием през учебната 2021/2022 г. пред комисията, като заяви, че са се постарали да подготвят един балансиран план-прием, съобразявайки се с реализирания прием на учениците в предходните години и изказа благодарност на всички, които са съдействали при изготвянето му. Стана ясно че за план-прием след завършено основно образование, са планирани 27 паралелки – 10 профилирани и 17 професионални.

Предложеното разпределение на профилираните паралелки по училища е както следва: ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин, профил „Чужди езици” – 3 паралелки; ППМГ „Екзарх Антим І“, гр. Видин, профил „Математически“ – 2 паралелки и профил „Хардуерни и софтуерни науки” – 1 паралелка; СУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин, профил „Хуманитарни науки” – 1паралелка и профил „Природни науки“- 1паралелка; СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Видин, профил „Изобразително изкуство” – 0,5 паралелка и профил „Музика” – 0,5 паралелка; СУ „Христо Ботев” – гр. Белоградчик, профил „Предприемачески” – 1 паралелка.

Разпределението на професионалните паралелки в областта е следното: ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Видин – 4 паралелки: 0,5 паралелка – специалност „Търговия“ – дуална форма на обучение; 0,5 паралелка – специалност „Търговия“ – дневна форма на обучение; 1 паралелка – специалност „Компютърна техника и технологии“ -дневна форма на обучение, STEM; 1 паралелка – специалност „Промишлена електроника“ – дневна форма на обучение, с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, STEM; 1 паралелка – специалност „Организация на туризма и свободното време“ – дневна форма на обучение.

ПГТ „Михалаки Георгиев” – гр. Видин – 3 паралелки: 0,5 паралелка – специалност „Кетъринг“; 0,5 паралелка – специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“; 0,5 паралелка – специалност „Фризьорство“; 0,5 паралелка – специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика “; 1 паралелка – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

ПТГ „Васил Левски” , гр. Видин – 1 паралелка: 0,5 паралелка – специалност „Дограма и стъклопоставяне“- защитена от държавата специалност и 0,5 паралелка – специалност „Автотранспортна техника“ – очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, STEM.

ПГ по СС „Г. М. Димитров” , гр. Дунавци – 1 паралелка – специалност „Полевъдство“ – защитена от държавата специалност , нова специалност.

СУ „П. Р. Славейков”, гр. Видин – 1 паралелка – специалност „Икономическа информатика“- STEM.

СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик – 1 паралелка – специалност „Автотранспортна техника“ – очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, STEM.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село 1 паралелка – специалност „Лозаровинарстово“- STEM, нова специалност.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово -1 паралелка – специалност „Агроекология“ – дневна форма на обучение – STEM.

СУ „Васил Левски“, гр. Кула -1 паралелка – 0,5 паралелка – специалност „Икономическо информационно осигуряване“ – дуална форма на обучение 0,5 паралелка – специалност „ Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти “ – дуална форма на обучение, STEM, с очакван недостиг, нова специалност.

СУ „Христо Ботев“, с. Арчар – 1 паралелки – специалност „Лозаро-винарство“ – STEM.

СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Ружинци -1 паралелка – специалност „Механизация на селското стопанство“ – STEM.

СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец – 1 паралелка – специалност „Земеделско стопанство“- нова специалност.

Предложен бе и прием в пети клас в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин – 1 паралелка.

Така предложеният държавен план-прием за учебната 2021-2022г бе подложен на гласуване и бе приет единодушно. Присъстващите на срещата членове на Областния координационен център, създаден за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. (изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици, представиха информация за извършените до момента дейности във връзка с прилагането на Механизма.

Снимка: Пресцентър Областна управа – Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!