„Старият Видин“ – събран в книга

Соня Мачорска

След десет години „живот“ онлайн, известната фейсбук страница вече е реална, „събрана“ в книга с едноименното заглавие „Старият Видин“. Една историческа реконструкция на града от последите два века и половина. Чудесна книга-албум, в която инж. Рачо Миланов е „обрекъл“ на незабрава миналото на Видин.

Над двеста и петдесет страници с неизвестни или малко познати литографии, илюстрации, рисунки, снимки и биографии на личности от Видин от последните два века и половина. Търсени в едни от най-престижните книгохранилища и музеи в света, за да „стигнат“ до нас, читателите – онлайн библиотеката на Конгреса на САЩ, Британската библиотека и Британския музей, националните библиотеки на Русия, Франция, Испания, Австрия, Германия, Унгария, Чехия. Събирани троха по троха, ден след ден – повече от 15 години. Дългогодишен труд на инж. Рачо Миланов, който обича своя град и милее за неговата история, „запалил“ с ентусиазма си стотици видинчани (и не само), които стават съпричастни към неговата дейност.

В книгата са публикувани 335 снимки от Видин от края на ХVІІІ, ХІХ и ХХ век, а във Фейсбук страницата те са над две хиляди. Най-много е разглеждана снимка, показваща прерязването на лентата на Видинското летище – над 65 000 пъти. В Книгата „Старият Видин“, освен снимки от старопрестолния град, са поместени и такива от Кула, Белоградчик, Лом, Калафат, с. Флорентин, с. Видбол и др.

Книгата е съставена от две части. Първата е „Старият Видин в рисунки на европейски и американски художници“ . С избрани литографии авторът е представил града откъм река Дунав или с поглед от румънския бряг, Руско-турската война, като специално място е отделено на събитията през 1876 и 1877 година. Подбрани са портрети на личности, свързани с Видин, показани са живота и бита на хората и др.

Във втората част – „ Истории от стария Видин“ са публикувани биографии и снимки на видни личности, родени или свързали живота си с крайдунавския град – Осман Пазвантоглу, Панайот Хитов, Иван Кишелски, Стефан Любомски, Видинли Хюсеин Тефик паша, Тома Лозанов, Хаджи Иван Хадживълчев и др. Може да се прочетат откъси от непревеждани до момента книги за Видин на двама американски автори – пътешественици. В тази част на книгата могат да се разгледат снимки на видински паметнии, снимки на видински учители, на видински евреи, чешми и мослуци, градски часовници, старата баня, пристанището, жп гарата и др.

Инж. Рачо Миланов е роден през 1947 г. в село Раковица, Видинско. Завършва ВМЕИ Варна, специалност „инженер по електроника“. Работи над 25 години като началник отдел в Изчислителния център на Химкомбината във Видин. След закриването на „Видахим“ ЕАД, последните десет години от професиналната си кариера, е Ръководител компютърни кабинети в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин. Тогава, между младите хора, Рачо Миланов започва да им показва по някоя и друга от старите картички на Видин, които той е започнал да събира. Учениците проявяват интерес към онова, което вече го няма и това окуражава Миланов да предприеме своята следващата стъпка в живота – направата на добилата популярност страница във Фейсбук „Старият Видин/Old Vidin“, а сега – и книга „Старият Видин“.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!