Един от кокетните музеи в Неготин

Соня Мачорска

Стилна ъглова сграда с купол в центъра на Неготин, строена в края на 19 век, привлича погледите отдалеч. Не по-малко впечатляващ е и малкият двор, превърнат в лапидариум на открито. Музеят на Крайна в Сърбия, един от трите в малкия град. Посрещат ме служител и директорът, видимо зарадвани от посещението на чуждестранен журналист.

Разговарям с археолога на Музея, Гордан Янич, автор и съавтор на две чудесни книги: „Археологија музеја Краиjне“ и „Врело-Шаркамен код Неготина Тетрархиjска резиденциjа Максимина Даjе“.

Музей Крайна е основан през 1934 година. Идеята за основаването му се „ражда“ по време на честването на стогодишнината от освобождението на Тимочка Крайна от турците. По този повод на 21 септември 1933 г. е организирана изложба, наречена „Антики в Крайна“, след която ентусиасти и любители на антиките основават музейно дружество и създават музея.

От момента на своето начало Музеят осъществява непрекъсната организирана грижа за паметниците на културата в Неготинско, като събира, съхранява, защитава и представя движими културни ценности чрез своите отдели: археология, етнология, история на изкуството, история, както и отделите за документация, екскурзоводско обслужване и библиотека.

В музейния фонд днес се съхраняват над 15 000 предмета. Музеят на Крайна е комплексен музей, който включва: централна сграда с археологическа, етнологична, историческа и художествена изложба, Родната къща на Стеван Стоянович Мокраняц и Музея на Хайдук Велко. Освен споменатите сгради в града, Музеят на Крайна се грижи и за родната къща на Момчило Ранкович в Раяц и археологическия обект Врело – Шаркамен.

Археологията на Крайския музей е представена в малък лапидариум, където може да се види част от архитектурната и сакралната скулптура от римския период (III-IV в.) На самия вход са представени геологията и палеонтологията на източна Сърбия. Тази област е изградена от различни скали, започвайки от кристални шисти от карбонатни, глинести и песъчливи утайки, до магматични дълбоки и вулканични скали. В тази витрина е показан периодът на мезозоя и кайнозоя през откритите изкопаеми останки: флора, микрофауна, хралупи, брахиоподи, мекотели, бодлокожи, риби и бозайници. Земята на днешна Крайна в Сърбия е била част от дъното на Панонско море и Панонско езеро, впоследствие.

Костни инструменти и каменни инструменти и оръжия от обекта Кула Михайловац са изложени от периода на мезолита. Сред експонатите от периода на неолита се открояват печени съдове, каменни и костни инструменти, чукове, брадви, костни игли, амулети от пръст и камък. Най-интересните находки от енеолита са предмети, свързани с духовния живот. От бронзовата епоха са изложени голям брой предмети за ежедневието: керамика, състояща се от полусферични съдове с тънки стени, антропоморфна и зооморфна пластмаса, инструменти от рог и кост, инструменти от камък и кремък и др. Сред експонатите от желязната епоха трябва да споменем железни предмети, предназначени за практическа употреба: оръжия – големи железни мечове, копия, ножове, брадви и ками; бижута – катарами, гривни, въртящи моменти, фибули, декоративни щифтове; керамика – която в тази епоха достига своята кулминация в типологични и декоративни черти и келтски пари.

Античният период е представен от експонати от времето на римското господство и тяхната цивилизация в тази област: различни керамични и метални съдове, олтари, архитектурна пластика, статуи, надгробни паметници, метални инструменти и оръжия, малка зооморфна и антропоморфна пластика, бижута, монети. Особено значими находки от този период са бронзова статуетка на Нептун от Караташ, находка от светилището на Юпитер Долихен от Бърза Паланка, златни обеци от Прахово, мраморна икона и др.

Археологическата изложба завършва хронологично с експонати от Средновековието с предмети от периода 7 – 14 век. Находките са от средновековни селища и некрополи. Основният подвижен археологически материал е керамиката.

Музейната етнологическа сбирка обхваща периода от края на 19 и началото на 20 век. Етнологичната обстановка се състои от теми, които представляват само ядрото на традиционната култура на Неготинския регион: занаяти, професии, тъкане, килими, украса на дома, обичаи и народни носии. Акцентът е поставен върху селската сръбска и влашка носия.

Историческите периоди са представени хронологично чрез исторически предмети и спомагателни музейни материали. Така в първата част посетителите могат да видят експонати, свързани с икономическото развитие на Крайна, 13-ти пехотен полк и социалистическия период. Във втората част на историческата изложба са представени експонати, които илюстрират периода на Балканските войни и Първата световна война. Има експонати, свързани с оръжия и военна техника. Снимки и пощенски картички на кораби, транспортирали сръбската армия до островите Корфу и Видо, са изложени на панелите, а униформата на сръбски войник е показана в специална витрина. Горната част на изложбата е обогатена с художествени картини-портрети на видни общественозначими фигури от 19-ти век.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!