248 670 лева за стипендии на даровити деца

Министерският съвет одобри средства в размер на 248 670 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

От тях 163 350 лв. се предоставят по бюджетите на общините в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания за последното тримесечие на 2020 година. 49 680 лв. се отпускат на 15 общини за изплащане на 32 нови стипендии по Програмата през 2020 г. Отделно от това през 2021 г. за 35 общини се отпускат 108 675 лв. за 165 стипендии, чието изплащане е започнало през 2020 година, както и 4 995 лв. за финансирането на 6 стипендии на ученици в частни училища по Програмата за 2020 година.

По бюджета на Министерството на образованието и науката са одобрени 82 485 лв. за 76 стипендии по издадени от министъра заповеди за 2020 г. Допълнително са отпуснати и 2 835 лв. за трансфер за Техническия университет в гр. София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ в гр. София с двама стипендианти. С тях допълнителните средства по бюджета на МОН са общо 85 320 лв.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 248 670 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!