Продължава „Еразъм+“

Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще разполага с почти два пъти повече средства в периода 2021—2027 г. (над 28 млрд. евро от различни източници) в сравнение с предходните седем години (14,7 млрд. евро), съобщиха от Пресцентъра на ЕП в София.

По време на пленарния дебат преди одобряването на програмата повечето оратори заявиха, че животът на младите хора е бил засегнат от COVID-19, и подчертаха значението на „Еразъм+“, оценена от гражданите като най-успешната от всички програми на ЕС, за бъдещите поколения в Европа.

Новата програма „Еразъм+“ ще предложи повече инструменти и ресурси в подкрепа на приобщаването. Комисията и държавите членки трябва да излязат с планове за действие за подобряване на достъпа до образование и мобилност за хора, които по стечение на обстоятелствата са имали по-малко възможности за участие в обществения живот – хора с увреждания, хора, живеещи в бедност или в отдалечен район, хора с миграционен произход и др.

Тези, които не разполагат с достатъчно средства за покриване на първоначалните разходи за участие в програмата (като закупуване на билет за влак или за място на настаняване), могат да получат допълнителни безвъзмездни средства, включително авансови плащания. Няма да може да се отхвърлят заявления с аргумента, че разходите са по-високи, ако те са свързани с мерки, които гарантират приобщаване.

В сравнение с предишния период, новата програма „Еразъм+“ ще бъде разширена и ще даде възможност на по-възрастни учащи се да прекарат до шест месеца в друга страна от ЕС. Тя ще съдейства на хора от всички възрасти и среди да придобият нови професионални и житейски умения, като ще им помогне да се адаптират по-добре към промените, предизвикани от прехода към цифрова и „зелена“ икономика, както и от пандемията от COVID-19.

Новата програма „Еразъм+“ ще бъде по-опростена и ще улеснява кандидатите с по-удобни за ползване информационни системи и по-малко бумащина. Тя ще предложи специална схема за финансиране на „малки партньорства“ за по-малки организации, като младежки асоциации и спортни клубове.

Инициативата DiscoverEU става част от „Еразъм+“. Тя дава възможност на младите хора да кандидатстват за карта за свободно пътуване из Европа, за да учат (напр. да посещават интензивен езиков курс или да участват в музейни събития) и да откриват културното и езиково многообразие в Европа.

Инициативата „Европейски университети“ ще даде възможност на студентите да получават диплома, съчетавайки лекционни курсове в няколко страни от ЕС. Третата инициатива — „Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование“, ще създаде местни мрежи за умения, свързани и на международно равнище. За повече информация, натиснете тук.

Снимка: Пресцентър ЕП

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!