Първа копка за Синагогата във Видин

Днес беше направена символична първа копка по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Паскен 2020“. Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, председателят на ОбС в града Генади Велков (от страна на Възложителя), и арх. Андрей Тодоров от ДЗЗД „Паскен 2020“ (от страна на Изпълнителя, направиха първа копка пред гости и граждани.

С реставрацията на тази емблематична сграда, построена в 1894 година за еврейски молитвен дом, Видин ще се сдобие с модерен културен център и туристическа атракция не само от национално, но и от международно значение.

Авторът на архитектурния проект засега е неизвестен. Синагогата е строена е с дарения от евреите-търговци и голяма част от населението на кв. ”Калето” в града.

Стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е 8 602 721,83 лв. с ДДС. Финансирането е комбинирано – по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, и чрез финансов инструмент – договор за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 600 календарни дни, като 60 календарни дни е срокът за изготвянето на инвестиционния проект, а 540 дни – за изпълнение на СМР/КРР и осъществяване на авторски надзор. Извън тези срокове е времето, необходимо за провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и за съгласуване и одобряване от останалите компетентни органи.

След церемонията по първата копка, изпълнителите направиха презентация на проекта, като представиха пред присъстващите в конферентната зала на „Баба Вида“ как ще изглежда реставрираната синагога, с какви материали ще бъде реконструирана и в какви цветове.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!