Автомобилна администрация с онлайн демонстрация

ИА „Автомобилна администрация“ ще проведе онлайн демонстрация на системата за предоставяне на електронни административни услуги. Предвижда се да бъдат представени възможностите, функционалностите и начинът на работа на следните електронни административни услуги: записване за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС; подаване на заявление за изпит за АДР от водач на МПС за превоз на опасни товари; подаване на заявление за изпит за придобиване на квалификация за консултант по безопасност за превоз на опасни товари; подаване на заявление за преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи; подаване на заявление за издаване, преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за квалификация на водача; подаване на заявление за изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и такова за подновяване на удостоверението през 5 години; подаване на заявление за издаване на ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

Онлайн демонстрацията ще се проведе на 25 юни 2021 г., от 10:00 до 12:00 часа чрез приложението Zoom на следния електронен адрес: https://zoom.us/j/97578119404?pwd=SjBVNStnU2IxaW8zeHFabmdoekZFZz09

Електронната система предоставя възможност за подаване на заявления, чрез електронен подпис или мобилно приложение за лицево разпознаване и международен паспорт. Чрез отдалечената автентикация и възможността да се подаде заявление от разстояние се намалява административната тежест и необходимостта да се подават заявления на хартия в областните отдели. Осъществена е комуникация в реално време с регистри на МВР, ГРАО, НАП и ИААА за служебно събиране на данни.

Електронната система за предоставяне на електронни административни услуги е в експлоатация от началото на февруари 2021 г., като към момента са подадени над 22 000 заявления. Системата е реализирана по проект “Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“, като финансирането е извършено със средства по проект “Оценки и анализи по ОПДУ” по Приоритетна ос 1 “Административно обслужване и е-управление” на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!