Бедствията – дали да ги чакаме

“ Безопасност за нашите деца“ е името на проект, който се финансира по Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 година чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от националните бюджети на Румъния и България.

На заключителна пресконференция водещите изпълнители – Агенция за регионално развитие и Бизнес център Монтана 2000 представиха направеното по проекта, реализиран с партньори от Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации (AROTT), Крайова и Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие“ – Видин.

Основната цел на Проекта е обединяване на българската и румънска общност за навременна реакция при природни бедствия и ефективна превенция на риска от наводнения и горски пожари.

От септември 2019 година до юли тази година са обучени общо 60 преподаватели и 600 ученици от Видин, Монтана и Долж, Румъния. Всички те са запознати как да окажат първа помощ при удавяне, как да изготвят план за евакуация при природно бедствие, как да боравят с различни видове пожарогасители при необходимост.

Участници от Видин са ППМГ „Антим Екзарх Първи“ и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“.

В рамките на Проекта са изготвени учебни материали за извънкласни дейности в случаи на горски пожари и наводнения.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!