Внимание: Опасност от пожари!

Видинските огнеборци припомнят основните правила за пожарна безопасност, а спазването им и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари, съобщават от Пресцентъра на МВР във Видин.

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи.

Много е важно стриктно да бъдат спазвани противопожарните мерки за опазване на земеделските масиви, горите и имуществото на гражданите.

От видинската регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния, пожароопасен сезон: недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда; всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри; преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене; никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете; не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар; не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци; разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места; забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата; за недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно; бъдете внимателни при боравене с открит огън.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!