Момчил Станков в ново амплоа

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-37 от 19.08.2021 г. от Александър Филчев Матеев, в качеството му на упълномощен представител за област Видин на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин. Предлага се на мястото на Мариана Панайотова Гергова – председател на ОИК – Димово, да бъде назначен Момчил Викторов Станков.

Към предложението са приложени: заявление от Мариана Панайотова Гергова за освобождаването й от състава на ОИК – Димово по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копиe от дипломата за завършено висше образование на Момчил Викторов Станков, пълномощно с № КО-Г-262/19.08.2021 г.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Мариана Панайотова Гергова – председател на ОИК – Димово, област Видин, и за назначаване на Момчил Викторов Станков за председател на ОИК – Димово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия е приела решение № 497, с което назначава бившият областен управител и настоящ административен директор на видинския филиал на Русенския университет за председател на цитираната общинска избирателна комисия.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!