До 8 ноември – декларации за тестване на децата

Най-късно до 12.00 часа на 8 ноември родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове, или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19, съобщават от Пресцентъра на МОН. Министерството на образованието и науката подготви образец на декларация, който е предоставен на Регионалните управления на образованието (РУО) и чрез тях – на директорите. Декларациите се представят в училището в електроенен формат или на хартия.

В декларацията са посочени конкретните два вида тестове със слюнка, които са избрани от Министерството на здравеопазването чрез обществена поръчка, и ще бъдат прилагани в училище. На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове.

За да подпомогне родителите при тяхното решение, МОН организира демонстрация на процеса на тестването, на които покани четири национални телевизии. Можете да видите заснетите от тях информационни клипове на адрес: https://bit.ly/3GXeN8y.

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател, или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК, които разполагат със „зелен сертификат“.

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

Писмото на министър Николай Денков до РУО можете да видите на адрес: https://www.mon.bg/up…/28511/Pismo_RUO_9105-382_05112021.pdf

Декларацията за съгласие за тестване в училище можете да видите на адрес: https://bit.ly/3k9GPDH и на адрес: https://coronavirus.bg/bg/1150

Декларацията за съгласие за тестване на дете със СОП можете да видите на адрес: https://bit.ly/31yFct0 и на адрес: https://coronavirus.bg/bg/1151

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!