Временни противоепидемични мерки за пристигащи в България

За пристигащите от зелена зона и оранжева зона: Лицата, пристигащи от държави в зелена зона се допускат в България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. Лицата, които не представят такъв документ се поставят под карантина за 10 дни. Поставеното под карантина лице може да направи PCR- или бърз антигенен тест не по-рано от 72 часа след пристигането си в страната. При отрицателен резултат карантината се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

За пристигащите от червена зона: На територията на страната се допускат лица, които са: български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членове на техните семейства – при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, или на отрицателен резултат от направен до 72 часа преди влизане в страната PCR-тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ; граждани на Европейския съюз, на ЕИП и Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на държавите по Приложение № 4 и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и от държава по Приложение № 4, и които притежават валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или за изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или равностоен на тях документ по Приложение № 4.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят документ се поставят под карантина за 10 дни. Тази карантина не може да бъде отменена.

Държави, за пристигащите от които са въведени специфични противоепидемични мерки: В България не се допускат пристигащи от Мозамбик, Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Намибия и Зимбабве. Изключение се допуска за български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у нас и членовете на техните семейства. Тези граждани се поставят под карантина за срок от 10 дни и задължително предоставят по електронна поща на регионалната здравна инспекция, която ги е поставила под карантина, документ с резултат от направен от 10-тия до 12-тия ден след влизането им в България PCR-тест.

За децата до 12 г., независимо от зоната, от която пристигат, не се изискват документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от изследване!

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd-01-977_26112021.pdf

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!