Поскъпват местните данъци и такси във Видин

Актуализацията на бюджета на Община Видин за 2021 година беше приета на проведеното днес заседание на Общински съвет – Видин, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие, разясни какви са промените в общинския бюджет спрямо първоначалните параметри. „При първоначален план на бюджета на Общината за 2021 година в размер на 52 714 498 лв., актуализираният бюджет е 63 788 478 лв. – разликата е 11 млн. лв. в плюс“, посочи Илиева. Тя допълни, че увеличението се дължи основно на постъпилите средства за провеждане на избори, както и по програми и проекти (механизма „Лична помощ“, проект „Приеми ме“ и др.); допълнителните бюджетни средства от държавата за обезпечаване дейността на училищата и на превозвачите; получените целеви средства за намаляване последиците от пандемията от COVID-19 и за разкопките в „Рациария“ и др.

На последното за годината заседание общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С това решение се актуализират цените на услугите, като при определяне на размера им са отчетени спецификата на работа, необходимото време за изготвянето на съответния документ, както и ангажирания административен капацитет. Същевременно се предприемат и стъпки за намаляване на административната тежест за бизнеса. Пример за това е, че за първа година е дадена възможност на юридическите лица да не заявяват кофите за смет, които ще използват, а вместо това, ако няма промяна, да се приема предходно декларираният брой съдове за отпадъци. С приетите промени се въвеждат и нови услуги, които до момента са заявявани от граждани, но не е имало нормативна основа, за да бъдат предоставени. Така Общината вече ще предлага услугите транспортиране на производствени отпадъци със статут на неопасни и дребни строителни отпадъци от ремонтни дейности от бита със самосвал в рамките на града, както и извън града; измиване със специализиран автомобил; почистване с голям специализиран автомобил; почистване с малък специализиран автомобил; товарене и транспорт с багер на производствени отпадъци; закупуване на компост от Регионалното депо и др. За улеснение на гражданите Община Видин вече ще извършва и служебна заверка на Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци, което досега се правеше от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Общинският съвет одобри и промяна на наредбата за определяне на размера на местните данъци. Така се актуализира размерът на данъци, които не са променяни от 2008 година, като и след корекцията данъчните ставки във Видин се запазват по-ниски от тези в много други по-малки градове. Същевременно с изменението по отношение на данък МПС начинът на неговото формиране вече ще отразява много по-добре въведената през 2019 година, с изменение на Закона за местните данъци и такси, нова концепция за определяне на размера му, включваща икономически компонент (мощност и година на производство на автомобила) и екологичен компонент (екологична категория на автомобила). Очакваният краен ефект от тези промени е увеличаване на постъпленията от собствени приходи на Община Видин, което ще даде възможност за отделяне на повече средства за благоустрояване на населените места.

На днешното заседание отново не беше приета предложената план-сметка за 2022 година за извършване от Община Видин на услугите по събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци и за поддръжка на чистотата в териториите за обществено ползване. Именно в нея са заложени средствата, необходими за осъществяване на планираната от Общината модернизация на системата за сметосъбиране и увеличаване на качеството на тази услуга. Неприемането на план-сметката означава , че през следващата година няма да има пари за закупуване на нови съдове за смет с чипове и за внедряване на интелигентна система за сметосъбиране, както и няма да е възможно контейнерите за битови отпадъци в град Видин и в останалите населени места да се вдигат по-често.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!