Незаконна кариера за добив на варовици върху имот, собственост на община Видин, е установена по сигнал на Областния управител

Въз основа на сигнално писмо на Областния управител на Област Видин за нерегламентиран добив на инертни материали в имоти в землището на с. Бела Рада, общ. Видин, обл. Видин, е извършена документална и теренна проверка от комисия, назначена със заповед на Директора на РИОСВ Монтана. Комисията установи извършване на добивни дейности на варовик в имот, общинска частна собственост, насипване с камък на имот, държавна собственост и нарушена проводимост на дере, ляв приток на река Белорадска. По данни на ръководителя на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, наемател на общинския имот, добиването на изкопния материал е ставало със знанието на Кмета на Община Видин. В нарочно писмо до Областния управител на Област Видин Заместник-министъра на енергетиката потвърждава, че разработената кариера за добив на строителни материали – органогенни черупчести варовици не попада в площи на действащи разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, действащи концесии за добив на подземни богатства, както и в регистрирани находища на подземни богатства, заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства в Република България. По случая е образувано досъдебно производство.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!