Осигуриха средства за Синагогата

На проведеното днес заседание на Общински съвет – Видин бе взето решение, с което се обезпечава необходимото финансиране за нормалното изпълнение на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“Общината. Това стана възможно след като Общинският съвет даде съгласие Общината да поеме общински дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проекта.

Гласуването на предложението беше предшествано от дълга дискусия, в рамките на която бе отговорено подробно на всички въпроси на общинските съветници. В началото на обсъждането кметът на Видин д-р Цветан Ценков отбеляза, че големият интерес към темата е обясним, защото Синагогата е обект не само от национално, но и от международно значение. „Община Видин ще се справи с всички предизвикателства и този проект ще бъде изпълнен в законоустановения срок“, увери д-р Ценков. Той подчерта, че на обекта се работи активно, като най-вероятно ще се наложи фирмата да премине на двусменен режим на работа. „В момента се извършва много внимателно укрепване на стените, за да може да се премине към възстановяване на покрива. Това обаче е труден процес“, отбеляза видинският кмет, като сподели, че не прави чест на тези, които се опитват чрез доноси да попречат на изпълнението на проекта, още повече когато част от авторите на тези доноси седят в момента в залата на Общинския съвет.

Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“, показа писмо, с което се одобрява получаване на авансово плащане в размер на 2 797 000 лв. по договора за безвъзмездна финансова помощ. С тази сума Общината ще възстанови отпуснатия с решение на ОбС – Видин безлихвен кредит за оборотни средства, а с остатъка ще бъде изплатен авансът по договора с Изпълнителя.

Зам.-кметът подчерта, че поемането на новия общински дълг се налага, тъй като в условията на Ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е записано, че бенефициентът има право да получи аванс, а следващото междинно плащане е чак след подписан Акт образец 15, тоест когато обектът е завършен. Тъй като Община Видин изпитва затруднение да обезпечи необходимия финансов ресурс, се налага осигуряването на мостово финансиране в размер на 5 311 843 лв., което ще даде възможност за нормалното приключване на проекта в срок. Десислава Тодорова подчерта, че всички общини в България при изпълнението на европейски проекти използват механизма на мостово финансиране чрез Фонд „ФЛАГ“ за получаване на оборотни средства. „Във връзка с въпроса дали проектът ще бъде завършен в срок, към момента строителните дейности вървят в срок – нямаме нито от надзора, нито от нашия екип, нито от страна на изпълнителя сведения за забавяния“, каза зам.-кметът.

При последвалото гласуване мнозинството от общинските съветници дадоха съгласие Община Видин да сключи договор с Фонд „Флаг“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг със срок на погасяване до 12 месеца. Средствата ще бъдат възстановени след получаване на безвъзмездната финансова помощ от страна на Управляващия орган на ОПРР.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!