Три жалби на Областния управител против решения на ОбС – Видин

През тази седмица в Административен съд – Видин ще бъдат разгледани жалбите на Управителя на област Видин против три решения на Общинския съвет, касаещеи размера на местни налози, съобщиха от Пресцентъра на Съда в града:

Жалба на Областния управител на област Видин против Решение № 186, взето с протокол № 14/ 30.12.2021г. на Общински съвет Видин, с което е допуснато изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Претендира се отмяна на процесното решение, като незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на материалния закон и административно -производствените правила. /Адм. дело № 26/2022 г./;

Жалба от Областния управител на Област Видин против Решение № 184, взето с протокол №14/30.12.2021г. на Общински съвет-Видин, с което е приет, изменен и допълнен Поименен списък за капиталови разходи на Община Видин за 2021г., приет е бюджета на Община Видин за 2021г/актуализация/ и на основание чл.54,ал.3 от ЗМСМА е прието да се подпомагат посочените общински предприятия със средства с източник местни приходи. /Адм. дело № 25/2022 г./;

Жалба на Областния управител на област Видин против Решение № 187, взето с протокол № 14/30.12.2021 г. на Общински съвет Видин, с което е допуснато изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин. /Адм. дело № 27/2022 г./.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!