Предложение за промяна статута на музеите

Управителят на Област Видин Любен Иванов е направил предложение до Министъра на културата на Република България и до Комисията по култура и медии към Народно събрание на Република България за промяна в Закона за културното наследство, свързани с управлението на регионалните музеи, съобщават от Областна азминистрация.

Промяната, според него, ще доведе до подобряване на регионалните политики в областта на културата. Съгласно Закона за културното наследство, регионалните музеи осъществяват дейността си на територията на две или повече общини. Често това поражда неглижиране от ръководещата го община, поради различия в приоритетите и ограничените ресурси на другите общини, на чиято територия регионалните музеи развиват дейността си. Проблем се оказва и фактът, че не във всички общини има активност за формиране и реализиране на местни политики в областта на движимото и недвижимото културно наследство.

Предложените изменения включват увеличаване на ролята на областните управители – както при назначаване на директорите на регионалните исторически музеи, така и по отношение на административното ръководство, смята Иванов. В тази връзка предложените промени в закона ще спомогнат за осигуряване на баланс между местните и регионалните интереси в областта на културата и за „оздравяване“ на музейната мрежа, чрез посредничеството и активното включване на областния управител в качеството си на едноличен орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика, са казва още в съобщението.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!