Спешно съобщение за работни места

Два дни преди крайния срок, от Областна управа препоръчват на всички заинтересовани фирми, упражняващи дейността си на територията на област Видин, да заявят желанието си за участие като партньори на общините в област Видин или на областна администрация Видин по регионалната програма за заетост, по която за област Видин са осигурени рекордните 2 481 228,00 лева, което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година /619 068,00 лв./ и почти 10 пъти повече в сравнение с 2020 година /333 375,00 лв./ В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование; хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Правителството на Република България ежемесечно ще заплаща на наетите по програмата лица дължимите заплати, както и нужните данъци и осигуровки. Програмата е с продължителност 6 месеца и фирмите – партньори не трябва да имат публични задължения към държавата и общините.

Заявленията за включване като партньор, изготвени в свободен текст, могат да се подават до 12,00 часа на 13.05.2022 год. в центровете за административно обслужване на общините в Област Видин и в Областна администрация Видин.

a href=“https://www.facebook.com/groups/2797716216933450″>Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!