Утвърдиха състава на българската част от смесената експертна комисия за ГКПП Салаш-Ново Корито

Министерският съвет прие на Решение за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия и даване на мандат по чл. чл. 3 от Спогодбата от 27 юни 2007 г. между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия, за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт САЛАШ (Република България) – НОВО КОРИТО (Република Сърбия), съобщиха от Пресцентъра на правителството в оставка.

Проектът за нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш-Ново Корито между Република България и Република Сърбия има потенциал да окаже благоприятен икономически ефект върху региона, чрез спестяването на разстояние и време, тъй като ГКПП Салаш-Ново Корито ще поеме трафик от/към ГКПП Връшка чука.

Ръководствата на крайграничните общини на гр. Белоградчик (Република България) и гр. Княжевац (Република Сърбия) имат желанието за разкриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) – Ново корито (Република Сърбия).

Съгласно чл. 3 от Спогодбата смесена експертна комисия уточнява основните технически характеристики на пътните връзки, местоположенията на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия гранично контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението, на спогодбата. Смесената експертна комисия ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни.

В смесената експертна комисия предстои обсъждане и вземане на съвместно решение за основни технически параметри, съгласно чл. 3 от междуправителствената спогодба от 2007 г.

На 22 юли т.г. проходът „Кадъ боаз“, където се е намирал граничния пункт, ще бъде отворен за едоименния традиционен събор.

Снимка: Проектът за ГКПП, архив АПИ

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!