Областният управител връща незаконни решения на Общински съвет – Видин

При извършване на контролната си дейност към актове на Общински съвет – Видин, на 29.07.2022 г. (петък) Областният управител на област Видин Любен Иванов констатира проблеми по 2 от взетите решения, съобщиха от Областна администрация.

Първото решение касае отдаване на Пристанище Видин-Център на концесия. Решението е взето при липса на компетентност на органа на местното самоуправление, което води до неговата нищожност – ОбС е взел решение, което е от изключителна компетентност на кмета на община Видин. Също така, посочените правни основания за взимане на решението не кореспондират с диспозитивата му – неприложими са в този случай.

Вторият върнат акт е относно продажба на имот – частна общинска собственост. Решението е незаконосъобразно поради съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила. Причините за обжалване включват нарушения на 3 процедури, несъответствия в използваната и продадената площ за продаване на жилището като ползван от наемателя имот, както и липсват мотиви при приемането на самото решение.

Упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация е една от основните функции на областния управител. Осъществяването на този контрол не цели да възпрепятства Общински съвет – Видин да взима решения, а да го насочи към правилните правни норми и нормативни актове.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!